Met welke documenten krijgen jullie dan te maken?

Scheidingsconvenant:

Hierin worden alle afspraken met betrekking tot de scheiding en de verdeling vastgelegd. Dit is niet verplicht wanneer je niet getrouwd bent, toch wordt het wel vaak gekozen voor een goede vastlegging van de verdeling. Onderwerpen als alimentatie, voor de kinderen of als partner, de verdeling van de inboedel, verzekeringen, vermogen, bankrekeningen, de pensioenen worden hierin opgenomen. Voor de zorgverdeling van de kinderen en voor jullie als ouders wordt er een apart plan gemaakt.

Ouderschapsplan:

Hierin worden alle afspraken vastgelegd omtrent de zorgverdeling, taken, financiële afspraken (kinderalimentatie) en overige zaken die jullie als ouders wensen vast te leggen. Dit document geeft weer hoe jullie als toekomstige ouders met de kinderen en elkaar wensen om te gaan.

Is mediation geschikt voor jullie?

Alimentatie

Zowel voor de behoefte aan kinderalimentie als partneralimentatie kan LOS de benodigde berekeningen maken. De uitkomst van deze berekening wordt met jullie besproken en getoetst aan jullie eigen ideeën en wensen. Wanneer hierover afspraken worden gemaakt krijgen jullie inzicht in het nieuwe besteedbaar inkomen van jullie beiden na de scheiding.

Pas wanneer over al deze onderwerpen een goede afspraak is gemaakt worden de stukken opgesteld, met jullie doorgenomen en ondertekend. Na ondertekening zorgt LOS voor verzending van de stukken naar de Rechtbank en inschrijving bij de burgerlijke stand.

Ontvang een persoonlijk adviesgesprek.

Bel mij op 06 38 18 52 64