Jullie stappenplan

Stap 1 - Gratis kennismakingsgesprek
Bij LOS wordt meestal gestart met een telefonisch gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen jullie beiden kennismaken met mij, leg ik aan jullie ieder uit hoe het werkt en krijgen jullie de gelegenheid om vragen te stellen. Belangrijk is dat jullie om tafel zitten met iemand waar je beiden vertrouwen in hebt, het moet goed voelen! Na de telefonische kennismaking mogen jullie aangeven of jullie verder willen en een eerste afspraak willen inplannen. Ongeacht of er wel of niet een telefonische kennismaking heeft plaatsgevonden zal er altijd tijdens de eerste fysieke afspraak (stap 2) aan tafel de mogelijkheid bestaan om tijdens het intake-deel van het gesprek kosteloos de afspraak te eindigen wanneer het niet goed voelt!
Stap 2 - Aanvang van jullie mediation
Na een korte gezamenlijke intake wordt de mediationopdracht ondertekend. In dit document leggen we zaken vast als: • afgesproken dienstverlening • wat jullie wensen te bereiken • hoe jullie met elkaar willen omgaan • vertrouwelijkheid • kosten • andere zaken die belangrijk zijn voor jullie Na ondertekening starten we met het eerste mediationgesprek. In dit gesprek wordt meer duidelijk over jullie situatie, wie zijn jullie, hoe is jullie gezamenlijke achtergrond, en de uiteraard de reden waarom we nu samen aan tafel zitten. Gaandeweg zullen we het gaan hebben over jullie wensen, jullie behoeften. Wanneer emoties in de weg zitten schenken we hier ook aandacht aan.
Stap 3 - Voortgang van de mediation
Alle mediationgesprekken worden gevoerd op vertrouwelijke basis en in een veilige omgeving met structuur en duidelijkheid. Dit geeft zekerheid en rust. Hierbij komen alle benodigde onderwerpen aan bod zoals:

• Kinderen en alimentatie en toekomst
• Eventuele partneralimentatie
• financiele verdeling van het vermogen, inboedel en woning opgebouwde pensioenrechten
• overige, voor jullie belangrijke onderwerpen

Als jullie mediator bewaak ik dat proces.
Stap 4 - Vastlegging & afronding van de mediation
Belangrijk onderdeel van het mediationproces is vastlegging van de gezamenlijk gemaakte afspraken. Pas wanneer jullie beiden helemaal tevreden zijn over de gekozen oplossingen wordt alle informatie vastgelegd in een convenant en een ouderschapsplan ter ondertekening. Hiermee is het mediationtraject afgerond.
Stap 5 - Indienen verzoek bij de Rechtbank
De stukken worden naar de rechtbank gestuurd en daarna zal de beschikking worden ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand. Dit alleen in geval er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Stap 6 - Nazorg
De zorg van LOS houdt niet op na afronding van alle nodige zaken. Wanneer jullie ooit in de toekomst vragen hebben, problemen in de communicatie ondervinden, er iets herzien of aangepast moet worden, dan staat LOS graag tot jullie beschikking.
× Stel hier gerust je vraag