Scheidingsbegeleiding & Mediation

Los Scheidingsbegeleiding

Wanneer jullie kiezen voor mediation maken jullie een bewuste keuze. Een keuze om LOS te willen komen van dat wat jullie leven op dat moment op een negatieve wijze beïnvloedt of dat wellicht zou kunnen gaan doen. Een krachtige stap!

Jullie hebben de intentie het conflict (jullie scheiding), de strijd, en alle emoties die daarbij horen graag zo goed mogelijk los te laten om beiden te kunnen komen tot een nieuwe positieve start. LOS begeleidt jullie graag hierbij en bewaakt jullie beider belangen tijdens dit proces.

Zo ontstaat er voor jullie beiden een goede oplossing voor jullie toekomst.

Los Scheidingsbegeleiding & Mediation

Er zijn een paar belangrijke spelregels wanneer gewerkt wordt met mediation. LOS onderstreept daarbij de onpartijdige rol die de mediator aanneemt. De mediator behartigt de belangen van jullie beiden, geeft jullie beiden evenveel tijd, aandacht, en informeert jullie indien nodig over jullie wederzijdse rechten en plichten.

Zo worden jullie beiden beschermd en worden jullie beider belangen optimaal behartigd en dit alles in een veilige en rustige omgeving.

Samen

Even los van de vervelende situatie waarin jullie verkeren, als jullie mochten kiezen?  Kies je dan voor de weg van het recht, je gelijk willen halen via een advocaat, langer tijdspad en hogere kosten, een opgelegde beslissing van de rechtbank (die in je voor of nadeel kan uitvallen)?

Stel dat er een oplossing zou kunnen komen waarmee je echt verder kunt? En die oplossing kan door jullie samenwerking, onder begeleiding van een deskundige, worden vormgegeven?

Win-win, kostenbesparend, een oplossing die jullie beiden past en waarmee je beiden verder kunt. Ook als ouders van jullie eventuele gezamenlijke kinderen!

Hallo Ik ben Monique Soeter

Graag vertel ik op deze site meer over wat mediation precies inhoud. Ook informeer ik jullie over wat er allemaal komt kijken bij een scheiding. Denk aan:

 • Communicatie goed houden ofwel in rustige banen leiden
 • Samen een oplossing creëren waarmee jullie beiden goed verder kunnen
 • Opstellen van alle benodigde documenten als een convenant en een ouderschapsplan
 • Financiële verdeling en het maken van alimentatieberekeningen
 • Financieel overzicht toekomstige financiële situatie inclusief toeslagen e.d.
 • Indienen verzoek bij de Rechtbank
 • Extra aandacht voor de kinderen en gezamenlijk ouderschap
 • Financieel advies bij bijvoorbeeld behoud woning

Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden van zaken waarmee jullie te maken kunnen krijgen. Belangrijk is dat jullie om tafel zitten met iemand waar je beiden vertrouwen in hebt, het moet goed voelen! Daarom bied ik ook altijd de mogelijkheid tijdens de eerste mediation afspraak om deze binnen het eerste half uur (tijdens de kennismaking en uitleg) kosteloos te kunnen beëindigen. Een andere mogelijkheid is een telefonische kennismaking met ieder van jullie vooraf. Belangrijk is dat er een klik is!

OF BEL MET

06 38 18 52 64

Los Scheidingsbegeleiding & Mediation
Wat is mediation?

Mediation is een gespreksvorm waarbij je samen aan tafel zit en onder begeleiding van een deskundige, de mediator, samen tot goede afspraken wenst te komen en samen de kosten deelt.

Juridisch gelijk staat niet voorop! Belangrijk is het vinden van een duurzame oplossing die voor jullie beiden past en jullie in staat stelt je leven ieder na de scheiding op een goede manier invulling te kunnen geven. Een win-win situatie!

Dit in tegenstelling tot inschakeling van een advocaat, waarbij je tegenover elkaar staat, het traject vaak langer duurt en de kosten vele malen hoger uitvallen. Bovendien is de oplossing in dat geval niet zelf gekozen maar opgelegd door de Rechtbank of afgedwongen door de sterkste advocaat. Hier is vaak sprake van verliezers.

De mediator

Een mediator heeft als neutrale begeleider de rol om de communicatie op gang te brengen, de gesprekken te begeleiden en middels deskundige begeleiding de emoties, wensen en belangen helder te krijgen. Hiermee krijgen de onderhandelingen en daaruit voortvloeiende afspraken een gezamenlijk draagvlak. Daarmee worden de afspraken die jullie onderling gemaakt hebben lang houdbaar. Jullie hebben tenslotte de oplossing zelf en samen bedacht!

Los Scheidingsbegeleiding & Mediation
Uitgangspunten mediation

Ter bescherming van jullie en om transparant en duidelijk te zijn in communicatie zijn er een aantal uitgangspunten tijdens mediation.

 • Jullie zijn, al is het moeilijk, bereid om te proberen om er samen uit te komen
 • Deelname aan een mediation is voor jullie beiden vrijwillig
 • Alles wat aan tafel besproken wordt blijft aan tafel, vertrouwelijkheid tenzij anders overeengekomen
 • Mijn opstelling als mediator is neutraal en onpartijdig

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan is de slagingskans het grootst. Dit vereist inzet van alle betrokken partijen. Daarom worden deze afspraken ook vooraf vastgelegd in een mediation-opdracht. Hierbij kunnen jullie ook andere zaken die voor jullie belangrijk zijn laten opnemen. Door het tekenen van de opdracht gaan we met elkaar het commitment aan ons best te doen toe te werken naar een oplossing die voor iedereen naar tevredenheid is.

Los Scheidingsbegeleiding & Mediation
Voordelen mediation

Mediation is niet altijd, maar wel vaak een heel geschikte keuze voor conflictoplossing. Het heeft veel voordelen ten opzichte van rechtspraak:

 • Oplossingen zijn creatief en op maat voor jullie
 • Jullie beslissen zelf hoe jullie alles geregeld willen hebben, geen opgelegde oplossing van bovenaf
 • Alles onder deskundige begeleiding en goed geïnformeerd binnen wettelijke regels
 • Er zijn geen verliezers, er ontstaat een gezamenlijke win-win situatie
 • Afspraken goed naleefbaar, ze zijn tenslotte gezamenlijk gemaakt
 • Gezonde communicatie helpt bij toekomstig gezamenlijk ouderschap
 • De gesprekken vinden plaats in een veilige, open en vertrouwelijke omgeving
 • Informele sfeer met veel eigen inbreng onder neutrale begeleiding
 • Lagere kosten en door kostendeling uberhaupt goedkopere oplossing
 • Het wordt vaak snel opgelost in tegenstelling tot een langdurig juridisch traject
 • Jullie bepalen zelf!

Is mediation een geschikte keus voor jullie?

Los Scheidingsbegeleiding & Mediation
Samenwerking

LOS werkt graag samen met deskundigen, daar waar een specialist nodig is.

 • Wensen jullie begeleiding met de kinderen? De zorg voor jullie kinderen geef je niet zomaar aan iedereen. Daarom werk ik samen met een aantal zeer ervaren en deskundige kindercoaches. Graag breng ik jullie met een van hen in contact voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Mogelijkheden behoud woning / ontslag hoofdelijkheid? Met mijn financiele achtergrond kan ik jullie een eind op weg helpen, maar wanneer er zaken concreet uitgezocht of geregeld moeten worden is een financieel specialist de juiste partij.  Ik werk graag samen met jullie eigen adviseur. Hebben jullie zelf geen adviseur dan werk ik samen met zeer ervaren adviseurs op gebied van echtscheiding en jullie hypotheek. Zij helpen jullie graag verder met uiteraard een eerste gratis intake.
 • Vragen met betrekking tot complexe situaties voor een advocaat, fiscalist of een notaris, ik breng jullie in contact met de juiste personen.

In geval van samenwerking zorgt LOS ervoor dat er heldere communicatie is tussen alle partijen, waaronder jullie eigen financieel adviseur, advocaat, notaris of door LOS ingeschakelde deskundigen. Duidelijke afspraken, korte lijnen en goede afstemming zorgen voor een goede basis voor jullie toekomst. En daar gaat het om!

Los Scheidingsbegeleiding & Mediation
Convenant-Ouderschapsplan-Alimentatie

Belangrijk onderdeel van het mediationproces is vastlegging van de gezamenlijk gemaakte afspraken.  Pas wanneer jullie beiden helemaal tevreden zijn over de gekozen oplossingen wordt alle informatie vastgelegd.

Met welke documenten krijgen jullie dan te maken?

Scheidingsconvenant:

Hierin worden alle afspraken met betrekking tot de scheiding en de verdeling vastgelegd. Dit is niet verplicht wanneer je niet getrouwd bent, toch wordt het wel vaak gekozen voor een goede vastlegging van de verdeling. Onderwerpen als alimentatie, voor de kinderen of als partner, de verdeling van de inboedel, verzekeringen, vermogen, bankrekeningen, de pensioenen worden hierin opgenomen. Voor de zorgverdeling van de kinderen en voor jullie als ouders wordt er een apart plan gemaakt.

Ouderschapsplan

Hierin worden alle afspraken vastgelegd omtrent de zorgverdeling, taken, financiële afspraken (kinderalimentatie) en overige zaken die jullie als ouders wensen vast te leggen. Dit document geeft weer hoe jullie als toekomstige ouders met de kinderen en elkaar wensen om te gaan.

Alimentatie

Zowel voor de behoefte aan kinderalimentie als partneralimentatie kan LOS de benodigde berekeningen maken. De uitkomst van deze berekening wordt met jullie besproken en getoetst aan jullie eigen ideeën en wensen. Wanneer hierover afspraken worden gemaakt krijgen jullie inzicht in het nieuwe besteedbaar inkomen van jullie beiden na de scheiding.

Pas wanneer over al deze onderwerpen een goede afspraak is gemaakt worden de stukken opgesteld, met jullie doorgenomen en ondertekend. Na ondertekening zorgt LOS voor verzending van de stukken naar de Rechtbank en inschrijving bij de burgerlijke stand.

Wat zeggen cliënten over LOS?

Heldere communicatie, duidelijk traject, betrokken persoon. Er was rust en ruimte en tijd maar ook een snelle oplossing. We bleven er niet in hangen, en dat was fijn, dat iemand de leiding had.
Monique is duidelijk een ervaren mediator, ze weet waar ze het over heeft en is betrokken. Mede door haar liep het proces sneller en minder vervelend dan ik had verwacht.
Complimenten voor de wijze waarop door Monique met alle zaken werd omgegaan, dit was niet altijd gemakkelijk in ons proces.
Het stappenplan waarmee ze werken bij LOS is heel fijn. Het loopt precies zoals daar staat. Geen verassingen in dit voor mij moeilijke proces. Daarnaast vond ik Monique deskundig maar ook als persoon erg fijn en betrokken
Ik vond het knap hoe in zeer korte tijd, een relatief uitzichtloze situatie tot een overeenkomst kon leiden waarover zowel mijn ex als ik nog steeds tevreden zijn. Boven verwachting.
Monique straalt rust uit, wat er bij ons ook gebeurde. Dat hielp. Ze heeft ons goed geholpen en ze stelt zich heel neutraal op. Dat was ook prettig.
× Stel hier gerust je vraag