Is mediation voor jullie de juiste keuze?

Mediation heeft veel voordelen en kan vaak een grote meerwaarde hebben. Uitgangspunt is dat jullie beiden zelf kiezen om de weg van mediation in te gaan willen investeren om te komen tot een oplossing die voor jullie beiden goed is!

 • Jullie zijn bereid om te onderhandelen
 • Jullie hebben er belang bij dat het conflict opgelost wordt
 • Jullie willen graag een snelle oplossing
 • Jullie willen de oplossing in eigen hand houden
 • Jullie willen geen opgelegde oplossing van bovenaf/juridische aard
 • Er is sprake van een langdurige relatie met de andere partij
 • Jullie hebben gezamenlijke kinderen
 • Ook in de toekomst hebben jullie met elkaar te maken
 • Jullie willen graag een oplossing die ook voor de toekomst bruikbaar is
 • Jullie verwachten zo een betere oplossing dan via een rechterlijke uitspraak
 • Er is sprake van communicatie verstoring
 • Er valt veel te verliezen wanneer jullie er niet uitkomen
 • Jullie vinden vertrouwelijkheid belangrijk over jullie persoonlijke situatie
 • Het geschil houdt jullie dagelijks bezig

Hebben jullie minimaal 2 keer een JA geantwoord?

Mediation is voor jullie dan zeker het overwegen waard! Meer informatie of een afspraak? Neem gerust contact met mij op.

Voor wie is mediation
Voor wie is mediation

Voor wie en wanneer?

Scheidingsmediation is geschikt voor jullie situatie

 • als jullie willen scheiden, of dat nu vanuit huwelijk, geregistreerd partnerschap of als samenwonenden is.
 • als jullie samen kinderen hebben en uit elkaar gaan.
 • als jullie zelf willen bepalen hoe jullie je eigen scheiding willen vormgeven
 • als jullie tijd en geld willen besparen
 • als jullie voor de toekomst met elkaar blijven omgaan in de rol van ouders

Maar ook

 • als jullie gestart zijn via advocaten maar er toch liever samen uit willen komen
 • als jullie onderling in goed overleg de zaken op een rijtje hebben gezet en de scheiding alleen nog geformaliseerd hoeft te worden
 • als er eerder een mediation niet succesvol is afgerond

Zijn jullie al gescheiden? Ook dan kan mediation van grote waarde zijn.

 • als jullie door veranderde omstandigheden behoefte hebben aan bijstelling van de alimentatie
 • als jullie de zorgverdeling van de kinderen anders vorm willen geven
 • als er behoefte is aan een jaarlijks evaluatiegesprek over jullie gezamenlijke ouderschap onder begeleiding
 • als jullie onderling een conflict krijgen na de scheiding en dit graag zonder inschakeling van een advocaat willen oplossen

Voordelen scheidingsmediation.

Wij zijn ervan overtuigd dat mediation de beste manier is om een scheiding in goede harmonie te laten verlopen.

Logo Los Scheidingsbegelleiding en mediation
 • Samen een oplossing creëren waarmee jullie ieder goed verder kunnen
 • Verbetering en behoud van goede communicatie
 • Aandacht voor de kinderen en gezamenlijk ouderschap
 • Oplossingen zijn creatief en op maat voor jullie, jullie bepalen!
 • Alles onder deskundige begeleiding en goed geïnformeerd binnen wettelijke regels
 • Afspraken zijn goed naleefbaar, ze zijn tenslotte gezamenlijk gemaakt
 • Gezonde communicatie helpt bij toekomstig gezamenlijk ouderschap
 • Gestructureerd en duidelijk proces in een veilige, open en vertrouwelijke omgeving
 • Snelle oplossing en lagere kosten
 • Kortom win-win

Wanneer is Mediation ongeschikt?

 • Als je je gelijk openbaar wilt bewijzen, ongeacht kosten en duur van het proces
 • Als een uitspraak van de rechter in deze situatie belangrijk is, ook ten opzichte van derden
 • Als er geen onderhandelingsbereidheid -en vrijheid aanwezig is

Vrijblijvend kennismaken.