Voor beiden een oplossing.

Jullie hebben de intentie het conflict (jullie scheiding), de strijd, en alle emoties die daarbij horen graag zo goed mogelijk los te laten om beiden te kunnen komen tot een nieuwe positieve start. LOS begeleidt jullie graag hierbij en bewaakt jullie beider belangen tijdens dit proces.

Zo ontstaat er voor jullie beiden een goede oplossing voor jullie toekomst. Mediation is een gespreksvorm waarbij je samen aan tafel zit en onder begeleiding van een deskundige, de mediator, samen tot goede afspraken wenst te komen en samen de kosten deelt.

Juridisch gelijk staat niet voorop! Belangrijk is het vinden van een duurzame oplossing die voor jullie beiden past en jullie in staat stelt je leven ieder na de scheiding op een goede manier invulling te kunnen geven. Een win-win situatie!

Dit in tegenstelling tot inschakeling van een advocaat, waarbij je tegenover elkaar staat, het traject vaak langer duurt en de kosten vele malen hoger uitvallen. Bovendien is de oplossing in dat geval niet zelf gekozen maar opgelegd door de Rechtbank of afgedwongen door de sterkste advocaat. Hier is vaak sprake van verliezers.

Wat is mediation
Wat is mediation

De mediator.

Een mediator heeft als neutrale begeleider de rol om de communicatie op gang te brengen, de gesprekken te begeleiden en middels deskundige begeleiding de emoties, wensen en belangen helder te krijgen. Hiermee krijgen de onderhandelingen en daaruit voortvloeiende afspraken een gezamenlijk draagvlak. Daarmee worden de afspraken die jullie onderling gemaakt hebben lang houdbaar. Jullie hebben tenslotte de oplossing zelf en samen bedacht!

Uitgangspunten mediation.

Ter bescherming van jullie en om transparant en duidelijk te zijn in communicatie zijn er een aantal uitgangspunten tijdens mediation.

 • Jullie zijn, al is het moeilijk, bereid om te proberen om er samen uit te komen
 • Deelname aan een mediation is voor jullie beiden vrijwillig
 • Alles wat aan tafel besproken wordt blijft aan tafel, vertrouwelijkheid tenzij anders overeengekomen
 • Mijn opstelling als mediator is neutraal en onpartijdig

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan is de slagingskans het grootst. Dit vereist inzet van alle betrokken partijen. Daarom worden deze afspraken ook vooraf vastgelegd in een mediation-opdracht. Hierbij kunnen jullie ook andere zaken die voor jullie belangrijk zijn laten opnemen. Door het tekenen van de opdracht gaan we met elkaar het commitment aan ons best te doen toe te werken naar een oplossing die voor iedereen naar tevredenheid is.

Wat is mediation

De voordelen van Mediation.

Wij zijn ervan overtuigd dat mediation de beste manier is om een scheiding in goede harmonie te laten verlopen.

Logo Los Scheidingsbegelleiding en mediation
 • Oplossingen zijn creatief en op maat voor jullie
 • Jullie beslissen zelf hoe jullie alles geregeld willen hebben, geen opgelegde oplossing van bovenaf
 • Alles onder deskundige begeleiding en goed geïnformeerd binnen wettelijke regels
 • Er zijn geen verliezers, er ontstaat een gezamenlijke win-win situatie
 • Afspraken goed naleefbaar, ze zijn tenslotte gezamenlijk gemaakt
 • Gezonde communicatie helpt bij toekomstig gezamenlijk ouderschap
 • De gesprekken vinden plaats in een veilige, open en vertrouwelijke omgeving
 • Informele sfeer met veel eigen inbreng onder neutrale begeleiding
 • Lagere kosten en door kostendeling uberhaupt goedkopere oplossing
 • Het wordt vaak snel opgelost in tegenstelling tot een langdurig juridisch traject
 • Jullie bepalen zelf!

Vrijblijvend kennismaken.